Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2013 raportoitu EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
30.10.2015
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2013 vastasivat 63,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle 30. lokakuuta 2015 lähettämään raporttiin vuoden 2013 tarkistetuista päästöistä. Tarkistuksista aiheutunut kokonaispäästöjen (ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria) pieneneminen oli 0,2 prosenttia verrattuna huhtikuussa 2015 julkistettuun tietoon. LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat pysyivät ennallaan.

Seuraava julkistus:
14.12.2015

Kuvaus: Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html

Jaa