Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt pysyneet alhaisella tasolla
22.5.2014
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2013 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 60,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä. Päästöt pysyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Energiasektorilla kivihiilen käyttö lisääntyi, mutta turpeen, öljyn ja maakaasun kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittivat vuonna 2013 EU:n asettaman velvoitteen noin 6 prosentilla. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorin nettonielu on pienentynyt kolmanneksella lisääntyneiden hakkuiden seurauksena.

Seuraava julkistus:
12.2.2015

Kuvaus: Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/khki/

Jaa