Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen jatkuu
22.5.2015
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2014 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 60,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Energiasektorilla maakaasun, hiilen ja öljyn kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat prosentin ja alittavat EU:n asettaman kyseisen vuoden päästökiintiön 0,1 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.

Seuraava julkistus:
14.12.2015

Kuvaus: Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/khki/

Jaa