Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2018, juni

2018
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer