Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2016, juni

2016
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer