Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 596 1 000 36 147 10 2 36
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 232 875 22 317 10 2 35
S.112 Bostadssamfund 363 125 13 830 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 97 . 10 376 . . .
S.13 Offentlig sektor . 4 25 . . 0
S.14 Hushåll 374 84 6 322 8 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . . .
S.2 Utlandet 140 132 7 006 . . .
Sektorer sammanlagt 2 206 1 220 59 875 17 5 37
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2020/02/jyev_2020_02_2020-09-25_tau_002_sv.html