Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns skuld minskade med 2,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2019
20.12.2019
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 142,8 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet år 2019 och minskade under kvartalet med 2,2 miljarder euro. Samtidigt har den offentliga sektorns skuld ökat med 3,1 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Nästa offentliggörande:
16.3.2020

Beskrivning: Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentlig sektor, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statligt stöd, statsekonomi, statsgaranti, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik kommer att publicera information om statsborgen
29.6.2017
Publiceringen av statsborgen (statsgarantier) som en separat statistik avslutade i mars 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html