Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet

2018
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik