Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2008, 4:e kvartalet

2008
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor