Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sextiosex procent av allt brännbart avfall bränns
15.5.2014
År 2012 uppgick mängden brännbart avfall i Finland till omkring 16,4 miljoner ton. Av denna mängd brändes 10,7 miljoner ton, dvs. 66 procent, i förbrännings- parallellförbränningsanläggningar. Den överlägset största posten brännbart avfall var träavfall inom skogsbruk och -industri. Näst mest brändes kommunalt avfall och annat blandavfall, totalt 1,4 miljoner ton, som samlats in från hushåll och andra sektorer. Den ökade kapaciteten vid förbränning av kommunalt avfall håller på att göra de traditionella avstjälpningsplatserna överflödiga under de närmaste åren. Omkring tio procent av den totala förbrukningen av energi producerades genom avfallsförbränning. I avfallsmängderna igår inte avverkningsrester som blir kvar i skogen och inte heller ingår halm eller gödsel från lantbruket som behandlats på uppkomstplatsen.

Nästa offentliggörande:
27.11.2014

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/jate/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Miljö och naturresurser > Avfallsstatistik

Statistik

Miljö och naturresurser

Avfallsstatistik

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter