Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Avfallsmängderna både ökade och minskade; konjunkturerna inom utvinning av mineral drog den totala avfallsmängden i sin egen riktning år 2015
15.6.2017
Jämfört med föregående år, ökade den totala ansamlingen av avfall med över tio procent år 2015. Detta oberoende av att den totala avfallsmängden för vår industri minskade betydligt år 2015 från jämförelseåret 2014; från omkring 10,3 miljoner ton till 8,9 miljoner ton. I och med de stora mängderna matjord, bruten sidosten och anrikningssand som den livligare utvinningsverksamheten medfört ökade dock den totala avfallsmängden. I samband med gruvdriften anhopades total över 76 miljoner ton matjord som grävdes upp för att få fram malmen, sidosten från gruvorna samt anrikningssand som uppkommer vid utvinning av de värdefulla mineralerna i malmen. Inom energiproduktionen följde avfallsmängden i stor utsträckning trenden inom industrin. Minskningen i mängderna avfall gick i samma riktning som inom industrin, och var bara omkring 85 procent av fjolårsmängden.

Nästa offentliggörande:
13.12.2017

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html

Dela