Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall har ersatts av avfallsförbränning och återvinning
20.12.2016
Det är ovanligt att avfall deponeras direkt på avstjälpningsplatserna. I fjol deponerades bara drygt en tiondel av det kommunala avfallet på det här sättet. Istället har man börjat utnyttja avfallet. Energiproduktionen och återvinningen har konkurrerat om det avfall som inte längre förs till avstjälpningsplatserna. Energianvändningen av avfall håller på att få övertaget.

Nästa offentliggörande:
15.6.2017

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html

Dela