Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den totala avfallsmängden minskade år 2017
9.7.2019
Den totala avfallsmängden minskade år 2017 till omkring 117 miljoner ton. Nedgången berodde i huvudsak på att avfall som uppkommer vid utvinning av mineral minskade jämfört med år 2016. Av den totala avfallssamlingen gav utvinning och anrikning av mineral upphov till något under 89 miljoner ton matjord, sidosten och anrikningssand.

Nästa offentliggörande:
16.12.2019

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html