Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Enbart förbränning löser inte frågan om farligt avfall
26.5.2016
Enligt miljömyndigheternas tillstånds- och övervakningsregister uppgick volymen av farligt avfall i Finland till 1,9 miljoner ton år 2014. Volymerna av farligt avfall har varierat mycket på årsnivå i takt med rådande tolkningar. I Finland är avfall antingen farligt eller inte farligt, några mellannivåer känner man inte till. Statistikcentralen har publicerat uppgifter om volymen av farligt avfall som en del av den riksomfattande statistikföringen av avfall fr.o.m. år 1987.

Nästa offentliggörande:
20.12.2016

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html

Dela