Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av allt kommunalt avfall går redan till förbränning
1.12.2015
Nästan exakt 50 procent av det kommunala avfall som uppkom i Finland år 2014 gick till förbränning. Förbränningens andel har ökat ytterst snabbt, eftersom bara 12 procent gick till förbränning tio år tidigare. Användningen av avstjälpningsplatser har däremot minskat nästan lika snabbt, dvs. i praktiken har det kommunala avfallet på avstjälpningsplatserna minskat med lika mycket som det som gått till förbränning. Mindre än en femtedel av den totala avfallsmängden fördes till avstjälpningsplatser. Det kommunala avfallet som en tilläggsresurs i energiproduktionen håller på att tryta.

Nästa offentliggörande:
26.5.2016

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html

Dela