Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Deponiavfallet minskar i snabb takt
27.11.2014
Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna minskar kraftigt. I fjol var minskningen över en fjärdedel jämfört med året innan och samma takt ser ut att fortsätta också i år. År 2013 var mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna bara 670 000 ton. Till exempel år 2008 var mängden ännu 1 400 000 ton. I synnerhet avfallsförbränning är på frammarsch. I Finland finns det redan totalt åtta verksamma avfallsförbränningsanläggningar eller anläggningar som håller på att byggas samt dessutom 14 samförbränningsanläggningar. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall att förpassas till historien, vilket redan skett i Schweiz och håller på att ske i Sverige, Tyskland och Danmark.

Nästa offentliggörande:
28.5.2015

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/jate/index_sv.html

Dela