Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mängden avfall år 2018 tillbaka till nivån år 2016 - andelen avfall som återvinns som material ökade något
17.6.2020
Den totala mängden avfall uppgick till 128 miljoner ton år 2018. Detta var 11 miljoner ton mer än året innan, då ansamlingen avfall minskat främst på grund av minskningen av avfall från utvinning av mineral. Ökningen år 2018 berodde åter främst på att utvinning av mineral ökade. Avfallsmängden från utvinning av mineral ökade med omkring sju miljoner ton till totalt 96 miljoner ton.

Nästa offentliggörande:
9.12.2020

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html