Suomen virallinen tilasto

Jätetilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tuotannon jätemäärät sekä kasvoivat että vähenivät; kaivostoiminnan suhdanteet vetivät kokonaisjätemäärää omaan suuntaansa vuonna 2015
15.6.2017
Verrattuna edelliseen vuoteen, vuoden 2015 jätteiden kokonaiskertymä kasvoi yli kymmenen prosenttia. Tämä siitä huolimatta, että teollisuutemme kokonaisjätemäärä laski 2015 huomattavasti edelliseen vertailuvuoteen, 2014, nähden; noin 10,3 miljoonasta tonnista 8,9 miljoonaan tonniin. Kaivannaistoiminnan vilkastumisen tuottamat pintamaa-, sivukivi- ja rikastushiekkamäärät kuitenkin vaikuttavat suurien määriensä kautta kokonaisjätemäärää nostaen. Kaivannaistoiminnasta kertyikin yhteensä yli 76 miljoonaa tonnia malmin paljastamiseksi kaivettua pintamaata, kaivosten sivukiveä sekä malmin arvokkaiden mineraalien erottamisessa syntyvää rikastushiekkaa. Energiantuotannon jätemäärä seurasi pitkälti teollisuuden trendiä, vähenemä kertyneissä jätemäärissä oli samansuuntaista kuin teollisuudellakin, ollen vain noin 85 prosenttia edellisvuotisesta.

Seuraava julkistus:
15.1.2018

Kuvaus: Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia. Luokittelijoina tilastoissa ovat päätoimialat (mukaan lukien yhdyskunnat), jäteluokat tai –lajit. Alueluokittain tietoja on rajoitetusti.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: jätehuolto, jätevesi, jätteet, talousjätteet, teollisuusjätteet, yhdyskuntajätteet.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Jätetilaston tietokantataulukoita päivitetään 15.6.2017 julkistuksen jälkeen
15.6.2017
Tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/index.html

Jaa