Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns underskott och skuld

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns underskott år 2016 reviderades med sex miljoner euro
23.10.2017
Den offentliga sektorns underskott för år 2016 minskade med sex miljoner euro under Eurostats genomgång jämfört med den siffra som publicerades i slutet av september. Enligt de reviderade uppgifterna uppgick den offentliga sektorns underskott för år 2016 till 3 769 miljoner euro (var 3 775 miljoner euro) och var 1,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (var 1,8 procent). Revideringen gällde statsförvaltningen. Den offentliga sektorns skuld förändrades inte under Eurostats genomgång. Skulden var 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2016.

Nästa offentliggörande:
29.3.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och -skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid värdering av situationen för den offentliga ekonomin i EU:s medlemsländer. Rapporteringen är en del av det s.k. förfarandet vid alltför stora underskott (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Rapporteringen av underskott bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, och en särskild EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld har övergått till ENS 2010
30.9.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/index_sv.html

Dela