Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns underskott och skuld

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns underskott 0,6 procent och skuld 61,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2017
29.3.2018
Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterar till Eurostat var den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten 0,6 procent år 2017. Underskottet understeg klart referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 61,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2017. Skuldens BNP-förhållande har nu legat över ett referensvärde på över 60 procent under fyra års tid, men har sjunkit under de senaste två åren.

Nästa offentliggörande:
28.9.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och -skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid värdering av situationen för den offentliga ekonomin i EU:s medlemsländer. Rapporteringen är en del av det s.k. förfarandet vid alltför stora underskott (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Rapporteringen av underskott bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, och en särskild EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld har övergått till ENS 2010
30.9.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/index_sv.html