Tabellbilaga 3. Revidering av den offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld

Den offentliga sektorns underskott/skuld i förhållande till BNP, % Underskott 1) Skuld
År 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Offentliggörandet mars 2017 -2,6 -3,2 -2,7 -1,9 56,5 60,2 63,7 63,6
Offentliggörandet oktober 2017 -2,6 -3,2 -2,7 -1,7 56,5 60,2 63,6 63,1
Revidering, %-enhet 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,5
— varav: revidering av underskott/skuld 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0
— varav: revidering av BNP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
1) Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2016, Tabellbilaga 3. Revidering av den offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2016/jali_2016_2017-10-23_tau_003_sv.html