Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/tau_sv.html