Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder (30.12.2009)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder fr.o.m. slutet av år 2009. Uppgifter om personalfondernas bokslut har årligen publicerats på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer fortfarande att finnas tillgängliga där.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/index_sv.html