Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 15.12.2008

Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007

Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo kasvoi vuodessa kolme prosenttia eli 13 miljoonaa euroa. Jäsentä kohden arvo oli 3 600 euroa eli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 tilastoituja henkilöstörahastoja oli edellisen vuoden tavoin 50. Rahastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 136 754 vuonna 2007, kun se vuotta aiemmin oli 121 698. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta. Vuoden 2007 tilasto sisältää rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2007–29.6.2008.

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2007

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2007

Tilikauden tulos 133 miljoonaa euro voitollinen

Vuonna 2007 henkilöstörahastojen tilikauden tulos oli yhteensä 133 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Jäsenosuuspääoman sijoitustoiminnan tuotot laskivat 33 miljoonaan euroon, lähes neljänneksen edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan kulut kaksinkertaistuivat vajaaseen viiteen miljoonan euroon vuodentakaiseen verrattuna. Voittopalkkioiden määrä sen sijaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13 prosenttia. Voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 106 miljoonaa euroa. Tilastossa mukana olleista henkilöstörahastoista 35 rahastoa sai voittopalkkioita vuonna 2007.

Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995 -2007

Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995 -2007

Vuonna 2007 henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli yhteensä 465 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia edellisvuotta suurempi. Jäsenosuuspääoman sijoituksista 58 prosenttia oli sijoitettuna sijoitusrahastoihin. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettu 29 ja joukkovelkakirjoihin yhdeksän prosenttia varoista. Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 500 miljoonaa euroa. Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat tilikauden aikana rahasto-osuuksia 72 miljoonalla eurolla.


Lähde: Henkilöstörahastot 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2007/hrah_2007_2008-12-15_tie_001_fi.html