Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2015, kvinnor

Studerat språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av kvinnor som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 16 621 29 1 0 2 16 653 99,0
Svenska 1 494 13 809 30 4 3 15 340 91,2
Finska 1 080 35 1 28 18 1 162 6,9
Franska 329 20 509 753 1 507 3 118 18,5
Tyska 598 15 614 785 1 670 3 682 21,9
Ryska 140 3 85 535 1 068 1 831 10,9
Samiska 5 . 0 1 0 6 0,0
Latin 0 . 6 29 203 238 1,4
Spanska 21 . 98 1 257 2 567 3 943 23,4
Italienska 5 . 2 112 387 506 3,0
Annat språk 6 0 0 17 258 281 1,7

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2015, Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2015, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2015/01/ava_2015_01_2015-12-16_tau_002_sv.html