Finlands officiella statistik

Ämnesval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen som studerar engelska ökar i grundskolornas lägre klasser
20.5.2020
Enligt Statistikcentralen ökade studierna i engelska i årskurserna 1 - 6 år 2019. Av eleverna i årskurserna 1 - 6 läste 83 procent engelska. Andelen som läste engelska i årskurserna 1 - 6 ökade med 9 procentenheter jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 7 - 9 läste nästan alla engelska.

Nästa offentliggörande:
26.11.2020

Beskrivning: Ämnesvalsstatistiken innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolor och gymnasier.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, gymnasium, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, ämnesval.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/index_sv.html