Tabellbilaga 1. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, män

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av män som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 12 830 11 1 4 0 12 846 99,2
Svenska 810 10 905 0 0 21 11 736 90,6
Finska 887 16 16 2 0 921 7,1
Franska 173 29 172 213 555 1 142 8,8
Tyska 614 2 480 543 1 185 2 824 21,8
Ryska 49 1 12 166 386 614 4,7
Samiska 0 - 1 0 7 8 0,1
Latin 0 - 8 29 145 182 1,4
Spanska 2 - 18 327 665 1 012 7,8
Italienska 0 - 4 48 216 268 2,1
Annat språk 0 - 0 7 99 106 0,8

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2010, Tabellbilaga 1. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2010/01/ava_2010_01_2010-12-14_tau_001_sv.html