Publicerad: 15.10.2019

Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under juli-september med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli–september 2019 med 2,4 procent jämfört med juli–september året innan. Reallönerna steg med 1,4 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/3, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från juli–september 2018 till motsvarande period år 2019 med 2,1 procent inom den privata sektorn, med 3,2 procent inom staten och med 3,4 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tie_001_sv.html