Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster steg under april - juni med 1,3 procent
25.8.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april - juni 2016 med 1,3 procent jämfört med april - juni året innan. Reallönerna steg med 0,9 procent jämfört med andra kvartalet året innan.

Nästa offentliggörande:
14.10.2016

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Förtjänstnivåindexet innehåller nya uppgifter
15.10.2013
Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela