Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas löner steg med 0,2 procent
12.10.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 0,2 procent i genomsnitt under tredje kvartalet år 2017 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 0,6 procent. Inom den offentliga sektorn sjönk de nominella lönerna, med 1,0 procent inom staten och 1,1 procent inom kommunsektorn. Reallönerna sjönk i genomsnitt med 0,4 1) procent jämfört med tredje kvartalet året innan.

Nästa offentliggörande:
6.2.2018

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen
30.5.2017
Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela