Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster steg under juli - september med 1,2 procent
14.10.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli - september 2016 med 1,2 procent jämfört med juli - september året innan. Reallönerna steg med 0,7 procent jämfört med tredje kvartalet året innan.

Nästa offentliggörande:
3.2.2017

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Förtjänstnivåindexet innehåller nya uppgifter
15.10.2013
Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela