Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under juli-september med 2,4 procent
15.10.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli - september 2019 med 2,4 procent jämfört med juli - september året innan. Reallönerna steg med 1,4 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Nästa offentliggörande:
6.2.2020

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Siffrorna i förtjänstnivåindexet för år 2015 har korrigerats i fråga om enskilda näringsgrenar
4.6.2018
I förtjänstnivåindexet övergick man till beräkningsmetoden för kedjeindex när det gäller indexet år 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html