Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster steg under oktober - december med 1,1 procent
4.2.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under oktober - december 2015 med 1,1 procent jämfört med oktober - december året innan. Reallönerna steg med 1,3 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan. Nedgången i konsumentpriserna bidrog till att reallönerna steg. Inflationen var negativ under oktober - december 2015.

Nästa offentliggörande:
27.5.2016

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Förtjänstnivåindexet innehåller nya uppgifter
15.10.2013
Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela