Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster steg under januari - mars med 0,3 procent
30.5.2017
Korrigering: Tabellbilagan 11 har korrigerats 2.6.2017.

Nästa offentliggörande:
30.8.2017

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen
30.5.2017
Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela