Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster steg under januari - mars med 1,3 procent
27.5.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari - mars 2016 med 1,3 procent jämfört med januari - mars året innan. Reallönerna steg lika mycket som de nominella förtjänsterna för att konsumentpriserna höll i sig under första kvartalet 2016.

Nästa offentliggörande:
25.8.2016

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Förtjänstnivåindexet innehåller nya uppgifter
15.10.2013
Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela