Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, april

Aktiebostadspriser 2011, 1:a kvartalet

2011
1:a kvartalet
Offentliggöranden