Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, april

Aktiebostadspriser 2010, 4:a kvartalet

2010
4:a kvartalet
Offentliggöranden