Finlands officiella statistik

Yrkesutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 126 900
27.9.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 126 900 under kalenderåret 2017. Av dem var 52 procent kvinnor. Av de nya studerande studerade 46 200 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 41 800 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 38 900 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina). Antalet nya studerande var ett procent mer än föregående år.

Nästa offentliggörande:
27.9.2019

Beskrivning: Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig..
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, yrkesläroanstalter, yrkesutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/index_sv.html