Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2019, 2:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor