Finlands officiella statistik

Deltagande i vuxenutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Varannan 18 - 64-åring i vuxenutbildning
12.1.2018
År 2017 deltog varannan 18 - 64-åring, dvs.1,6 miljoner personer, i vuxenutbildning, det vill säga i utbildning som anordnas särskilt för vuxna. Andelen vuxna som deltagit i vuxenutbildning har minskat med fyra procentenheter från år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i Vuxenutbildningsundersökningen 2017.

Nästa offentliggörande:
9.5.2018

Beskrivning: Undersökningar om vuxenutbildning har gjorts vid Statistikcentralen sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum. Sedan år 2006 har undersökningen genomförts som en del av projektet Adult Education Survey hos EU:s statistikbyrå Eurostat. Uppgifter har samlats in från omkring 30 europeiska länder. I Finland har undersökningen genomförts som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och Undervisnings- och kulturministeriet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: annan utbildning än sådan som leder till examen, datateknik, personalutbildning, självstudier, språkkunskaper, utbildning, utbildning som leder till examen, vuxenutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/index_sv.html

Dela