Finlands officiella statistik

Yrkeshögskoleutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen har ökat
19.4.2017
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade nästan 130 000 personer år 2016 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och 11 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades 23 200 yrkeshögskoleexamina och 2 500 högre yrkeshögskoleexamina. Inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade antalet studerande med 8 procent och antalet examina med 6 procent jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
18.4.2018

Beskrivning: Statistiken över yrkeshögskoleutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildning som leder till examen. Den grundar sig på uppgifter som Statistikcentralen samlat in av yrkeshögskolorna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskolor, studerande, utbildning, yrkeshögskolor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/index_sv.html

Dela