Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2014
Yrkeshögskolestuderande
2013
Yrkeshögskolestuderande
Yrkeshögskoleexamina
2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/tau_sv.html