Luottamusta mittaavat kysymykset ovat turhan monitulkintaisia

  1. Sosiaalinen pääoma ja luottamus
  2. Sosiaalisen pääoman pitkä ja elävä tutkimusperinne
  3. Vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymykset
  4. Luottamuskysymysten testaaminen
  5. Luottamuksen empiirinen mittaaminen on vaikea tehtävä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymykset

Tilastokeskus keräsi luottamusta koskevia tietoja vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksessa (Yksilöllisiä... 2005). Tutkimuksessa on kaikkiaan yhdeksän luottamusta mittaavaa kysymystä, ja ne esitettiin kaikille 15 vuotta täyttäneille vastaajille. Maidenväliset vertailut osoittavat, että Suomessa on runsaasti luottamusta.

Vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymykset pohjautuvat kansainvälisissä kyselytutkimuksissa käytettyihin luottamusmittareihin. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin neljää luottamuskysymystä. Niistä kolme on peräisin International Social Survey Programmen (ISSP) vuoden 2001 Suomen lomakkeesta. Nämä väitösmuotoiset kysymykset muotoiltiin vapaa-aikatutkimuksessa seuraavasti:

Jos en ole varovainen, muut ihmiset käyttävät minua hyväkseen.
On vain muutamia ihmisiä, joihin voin täydellisesti luottaa.
Kaltaisellani ihmisellä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä valtiovalta tekee.

Neljäs kysymys (Yleisesti ottaen ihmisiin voi luottaa) on laadittu World Values Surveyn (WVS) luottamuskysymyksen pohjalta. Laura Iisakan (2006) mukaan tällä kysymyksellä saadut tiedot eivät ole vertailukelpoisia WVS:n kysymyksen tietojen kanssa. Syynä on se, että WVS:n kysymyksessä on kyse sekä yleisestä luottamuksesta että varovaisuudesta ihmisten suhteen eli yhteen kysymykseen sisältyy kaksi kysymystä.

Alkuperäisessä muodossaan WVS:n kysymys kuuluu: Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? ("Tuntuuko teistä siltä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa vai onko syytä olla hyvin varovainen kun on tekemisissä muiden ihmisten kanssa?")

Kaikissa vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymyksissä on neljä vastaamisvaihtoehtoa: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.12.2010