Luottamusta mittaavat kysymykset ovat turhan monitulkintaisia

  1. Sosiaalinen pääoma ja luottamus
  2. Sosiaalisen pääoman pitkä ja elävä tutkimusperinne
  3. Vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymykset
  4. Luottamuskysymysten testaaminen
  5. Luottamuksen empiirinen mittaaminen on vaikea tehtävä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Luottamuksen empiirinen mittaaminen on vaikea tehtävä

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen neljää luottamuskysymystä testattiin SurveyLaboratoriossa kognitiivista, vastausten ymmärtämiseen perustuvaa menetelmää käyttäen. Tulosten mukaan luottamus on monitahoinen ja vaikeasti mitattava asia.

Kysymysten monitulkintaisuus tuli selvästi ilmi tekemässämme testauksessa. Mielestäni yleisesti käytetyt luottamuskysymykset eivät täytä luotettaville ja valiideille luottamuskysymyksille asetettuja tavoitteita. Mikäli kysymyksiä muutetaan, uudet kysymykset on syytä testata ennen käyttöönottoa.

Lähteet:
Ahola, A. 2000.
Surveykysymysten tarkoitus ja vastausten tulkittavuus. Hyvinvointikatsaus 1/2000.
Alanen, A. — Iisakka, L. — Nieminen, T. — Simpura, J. 2005. Sosiaalisen pääoman mittaaminen tilastoissa. Teoksessa: Sosiaalisen pääoman kentät. Toim. P. Jokivuori. Minerva Kustannus, Jyväskylä.
Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital. Teoksessa: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Toim. J. G. Richardson. Greenwood Press, New York.
Coleman, J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology. 94. vsk.
Iisakka, L. 2006. Sosiaalinen pääoma ja luottamus. Teoksessa: Sosiaalinen pääoma Suomessa. Tilastokatsaus. Toim. L. Iisakka. Tilastokeskus, Helsinki.
Kallio-Peltoniemi, M. — Kokkonen, V. — Hanifi, R. 2009. Vapaa-aikatutkimuksen luottamuskysymysten testaus ja luottamuskäsitteiden selvitys. SurveyLaboratorio. Lomaketestaukset-sarja 2/2009. Tilastokeskus, Helsinki.
Measuring Social Capital. An Australian Framework and Indicators (2004). Australian Bureau of Statistics (ABS).
Putnam, R. 1993. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, New York.
Seppänen, R. — Blomqvist, K. — Sundqvist, S. 2005. Organisaatioiden välisen luottamuksen mittaaminen analyyttinen katsaus vuosien 19902003 empiiriseen tutkimukseen. Teoksessa: Sosiaalisen pääoman kentät. Toim. P. Jokivuori. Minerva Kustannus, Jyväskylä.
Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981—2002 (2005). Toim. M. Liikkanen R. Hanifi U. Hannula. Tilastokeskus, Helsinki.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.12.2010