22.3.1999

Förfrågningar: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Risto Lättilä (09) 1734 3252
E-post vaalit.tilastokeskus@stat.fi, Internet http://www.stat.fi/vaalit/index_ru.html
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

De invalda höginkomsttagare med hög utbildning

De riksdagskandidater som blev invalda skiljer sig i fråga om inkomster klart från de övriga kandidaterna och från de röstberättigade. Detta framgår av Statistikcentralens utredning av kandidaternas sociala bakgrund. De invaldas beskattningsbara inkomster var år 1997 i medeltal dubbelt så stora som kandidaternas och 3,5-faldiga jämfört med de röstberättigades medelinkomster.

Bara fyra procent av de röstberättigade hade år 1997 inkomster på mer än 250 000 mark. Av kandidaterna hörde 18 procent till den högsta inkomstklassen, men av de invalda hade 71 procent så höga inkomster.

De som blev invalda i riksdagen har också hög utbildning. Då 14 procent av de röstberättigade och 41 procent av kandidaterna har högskoleexamen, har 70 procent av de invalda examen på högskolenivå.

En klar majoritet av de invalda, omkring 60 procent, har en traditionell familj som består av två makar och barn. Av de röstberättigade lever bara var tredje i en traditionell familj.

Ingen av de kandidater som var arbetslösa år 1997 blev invalda i riksdagen. Av dem som blev invalda var 182 sysselsatta år 1997, 13 var studerande och 5 var pensionerade.

Centern vann inom områden med arbetslöshet

SDP förlorade i riksdagsvalet väljarstöd jämnt inom olika typer av områden med arbetslöshet. Centerns framgång var däremot störst inom de områden där arbetslösheten har varit störst. Jämfört med det föregående riksdagsvalet utökade samlingspartiet däremot sitt väljarstöd mest inom områden med liten arbetslöshet.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens analys, där förändringen i partiernas väljarstöd från föregående riksdagsval jämförs enligt vissa variabler. Analysen bygger på uppgifter från nästan 2 000 röstningsområden.

Granskat efter andelen pensionärer förlorade SDP mest röster inom områden där andelen pensionärer var liten. Samlingspartiet klarade sig däremot bäst inom dessa områden. Centern ökade sitt väljarstöd jämnt inom alla områden oavsett om andelen pensionärer var stor, liten eller på medelnivå.

Centerns väljarstöd ökade också jämnt inom områden med såväl lantbruk som industri och tjänstenäringar. Samlingspartiet hade framgång enkom inom områden med tjänstenäringar. SDP förlorade röster framför allt inom industriområden och i allmänhet inom de områden där väljarstödet var gott i det förra riksdagsvalet.

Källa: Statistikcentralens valresultattjänst