Statistikproducenter och -utgivare

 

I detta avsnitt finns en lista på länkar till alla producenter av Finlands officiella statistik samt till 60 andra statistikutgivare inom den offentliga förvaltningen.

Länkar till olika länders statistikmyndigheter har indelats efter världsdel. Dessutom finns länkar till internationella organisationers och sammanslutningars webbplatser.


Senast uppdaterad 11.7.2012

Dela