Pressmeddelande 13.6.2012

Statistikcentralen nyckelpartner i tävlingen Apps4Finland

Idag utlystes tävlingen Apps4Finland där man försöker få fram de bästa idéerna och applikationerna som utnyttjar öppna data. I årets tävling beviljar Statistikcentralen ett nytt specialpris "Stats4Finland" till det bästa arbetet som baserar sig på statistisk information. Anvisningar för deltagande i tävlingen, inkl. tidtabeller, finns på adressen http://apps4finland.fi/.

Deltagandet i anordnandet av tävlingen är ett led i Statistikcentralens arbete att öka användningen och relevansen av statistik i samhället. "Konsten att läsa statistik är en viktig medborgarfärdighet i dagens värld. Vi utmanar tävlingsdeltagarna att söka nya och innovativa sätt att utnyttja statistisk information. Bedömningskriterier i tävlingen är bl.a. hur väl arbetet stöder förståelsen och åskådliggörandet av statistik, belyser statistikens roll i samhället och i den vanliga finländarens liv samt hur arbetet främjar konsten att läsa och använda statistik", konstaterar direktören för informationstjänst Heli Mikkelä vid Statistikcentralen.

"Det internationella sambarbetsorganet ISI (International Statistical Institute) har utsett nästa år till ett internationellt statistikår och vi hoppas att vi i och med tävlingen får in många goda idéer för statistikåret."

Under augusti–september anordnar Statistikcentralen och tävlingsarrangörerna en workshop, där man granskar olika möjligheter att använda statistikmaterial. Workshopen är öppen för alla intresserade. Mera information om tidtabeller och innehåll ges under sommarens lopp.

Det internationella perspektivet tas med

"Statistiken är internationell och vi hoppas få in också sådana tävlingsbidrag som återspeglar det internationella perspektivet i information och samhällsfenomen", säger Heli Mikkelä. För att stödja detta publiceras i dag öppna gränssnitt mot Europeiska statistikbyrån Eurostats viktigaste tabeller. Tabellerna finns tillgängliga i formatet PX-Web på Statistikcentralens webbplats under servicehelheten för internationell statistisk information. De innehåller över 1 000 statistiska tabeller över EU:s medlemsländer och vissa länder utanför EU.

Genom publiceringen av gränssnittet fortsätter öppnandet av data, ett arbete som påbörjats redan tidigare. I januari 2012 publicerade Statistikcentralen nya villkor för vidareanvändning av publicerade uppgifter, där en världsomfattande, oåterkallelig rätt att vidareanvända uppgifter som publicerats på webbplatsen tilastokeskus.fi och i de därtill hörande avgiftsfria statistikdatabaserna, både för kommersiella och icke-kommersiella syften.

Samtidigt publicerades öppna gränssnitt mot den omfattande StatFin-databasen. StatFin innehåller tusentals tabeller och hundratals miljoner dataceller som gäller nästan 200 olika statistikgrenar inom alla olika ämnesområden. StatFin har utarbetats med PX-Web-teknik, vilket gör det möjligt att vidareanvända data. Datainnehållet i StatFin utvidgas ständigt.

Statistikcentralen fortsätter arbetet med att öppna datalager utgående från responsen från användarna. Offentliga datahelheter som potentiellt kunde öppnas är bl.a. klassificeringsdatabaserna. Heli Mikkelä betonar att man bör gå försiktigt till väga vid öppnande av data: "Innan datalager öppnas måste man alltid se till att tillräckliga metadata har kopplats till uppgifterna som stöd för användningen. Vid öppnande av statistiska uppgifter måste man också se till att datasekretessen inte äventyras då t.ex. uppgifter om småområden öppnas".

Förfrågningar: direktören för informationstjänst Heli Mikkelä 09 1734 3200

Länkar:
Apps4Finland
Meddelande om Statistikcentralen och öppen data
Användarvillkor för Statistikcentralens uppgifter
Tjänsten för internationell statistikinformation: Eurostats viktigaste tabeller


Dela