Nyheter 9.1.2018

Delta i statistikpostertävlingen

Den internationella statistikpostertävlingen 2018–2019 för studerande har kört igång för sjätte gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig och numerisk information bland elever och universitetsstuderande samt förmågan att läsa statistik kritiskt.

Uppgiften är att berätta en intressant historia med hjälp av statistiska redskap och presentera undersökningsförloppet och resultaten på en statistikposter. Den lämpar sig för många läroämnen och till exempel för fenomenveckorna.

Temat är den här gången valfritt. Tävlingen har tre klasser: högstadier, gymnasier/yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor/universitetsstuderande i kandidatskedet.

Tävlingens olika skeden

De studerande utarbetar en statistikposter i grupper på 2–5 personer i varje klass. Läraren skickar postern till Statistikcentralen för bedömning av den nationella juryn. Det kostar ingenting att delta. Den sista inlämningsdagen för tävlingsbidragen är 1.3.2019.

Vinnarna i den nationella tävlingen tillkännages senast 30.3.3019 och arbetena skickas till den internationella juryn som bedömer dem.

Den internationella juryn väljer sommaren 2019 vinnarna i de olika klasserna. De bästa statistikpostrarna visas i samband med Internationella Statistiska Institutets (ISI) 62:a världskongress inom statistikbranschen i Malaysia i augusti 2019.

I den nationella tävlingen får vinnarna penning- och sakpriser. Priserna i den internationella tävlingen för deltagarna i klasserna för högstadier och gymnasier är: 1:a pris 450 euro, 2:a pris 350 euro, 3:e pris 200 euro/grupp. Vinnaren i universitetsklassen får 2 000 euro.

Den nationella tävlingen arrangeras i samarbete mellan Statistikcentralen, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL r.f. och Statistiska Samfundet i Finland r.f. Den internationella tävlingen arrangeras av ISLP-projektet (International Statistical Literacy Project), som internationellt främjar läsningen av statistik och verkar under IASE (International Association of Statistical Education).

Mera information om tävlingen

Tävlingens registreringsblankett (på finska)

Läs mera i tävlingsbroschyren, anvisningarna för hur postern utarbetas, tävlingsreglerna,  anvisningarna för läraren och postern (på finska)

Bekanta dig med ISLP-projektets sidor 

Förfrågningar: Finlands ISLP-landskoordinator Jaana Kesti 029 551 2267, utvecklingschef Reija Helenius 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi