Julkaistu: 5.7.2006

Veneilyala myötätuulessa myös tänä vuonna

Vuonna 2005 vapaa-ajan veneiden rakennus sekä venealan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoivat reippaasti edellisvuodesta. Myös tältä vuodelta odotetaan hyvää kehitystä.

Venealan vähittäiskaupan (TOL 52491) myynti on kasvanut hyvin jo vuodesta 2001, vaikka tämän vuoden tammi-maaliskuussa myynti olikin hieman hillitympää kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Veneiden valmistus- ja korjaustoimialan (TOL 35120) liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa kuitenkin yhä pirteästi.

Venealan vähittäiskaupan luvut kuvaavat pääasiassa Suomen markkinoiden kehitystä, kun veneteollisuuden eli vapaa-ajan veneiden valmistus- ja korjaustoimialan liikevaihdossa on mukana myös pääosin vientiin suuntautuvan tuotantotoiminnan liikevaihto.

Kasvua odotetaan koko vuodelle

Veneily vaatii sekä aikaa että rahaa. Alan kannalta kiinnostavin asiakasryhmä onkin varttuneemmat ihmiset, joilla on taloutensa ja elämäntilanteensa puolesta parhaat mahdollisuudet veneilyyn. Lisäksi alan suotuisan kehityksen taustalla on vaurastuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen koti- ja vientimarkkinoilla. Euromääräisesti mitattuna merkittävimmät venealan vientimaat ovat läntiset naapurimaat Ruotsi ja Norja. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin perusteella rahankäyttö vapaa-aikaan on yhä korkealla tasolla. Näin ollen myös venealan vähittäiskaupan myynnin kasvulle on hyvät edellytykset tälle vuodelle.

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain urheilu- ja venealan vähittäiskaupasta myynnin arvo- ja määrätietoja. Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa on kasvanut vuodesta 2002 huomattavasti nopeammin kuin urheilualan vähittäiskauppa (TOL 52488). Venealan vähittäiskaupassa toimi Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan vuonna 2004 142 yritystä ja niiden osuus urheilu- ja venealan liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. Urheilu- ja venealan osuus koko vähittäiskaupasta oli noin vajaat 3 prosenttia.

Marko Tuomiaro


Päivitetty 5.7.2006