Julkaistu: 15.2.2006

Halpaketjujen kasvu on hidastunut tavaratalokaupassa

Liikevaihto nousi nopeammin tavaratalokaupassa kuin sen halpaketjuissa vuoden 2005 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tilanne oli päinvastainen vielä vuonna 2004. Halpaketjuissa liikevaihto kasvoikin huomattavasti koko tavaratalokauppaa reippaammin vuosina 2000-2004. Onko kyseessä pysyvä vai tilapäinen muutos tavaratalokaupan ja sen halpaketjujen myynnin kasvussa?

Tavaratalokaupan halpaketjujen maltillisempi liikevaihdon kasvu alkoi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2005 toisella ja kolmannella neljänneksellä tavaratalokauppa kasvoi jo nopeammin kuin sen halpaketjut. Ilmiön taustalla on muun muassa halpaketjuihin kuulumattoman tavaratalokaupan piristyminen. Lisäksi vuoden 2004 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä halpaketjujen liikevaihdon kasvu oli erittäin ripeää, joten sekin osaltaan vaikuttanee hieman maltillisempaan kehitykseen halpaketjuissa vastaavana ajanjaksona vuonna 2005. Vuonna 2005 tavaratalokaupan halpaketjujen liikevaihto on kasvanut lähes 5 prosenttia kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Eri nopeudella kasvaneiden halpaketjuyritysten vaikutus halpaketjujen kasvuun tavaratalokaupassa

Osa halpaketjuista pakkasella vuonna 2005

Kasvukatsauksen avulla voidaan eritellä halpaketjujen kasvun taustoja. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vain nopeimmin kasvaneella neljäsosalla yrityksistä oli positiivinen, lähes 7 prosenttiyksikön vaikutus halpaketjujen liikevaihdon kasvuun. Toisin sanoen 3/4 halpaketjuyrityksistä myi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän euroissa mitattuna kuin edeltävän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tilanne vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvin erilainen, kun hitaimmin kasvanut joukko eli heikoinkin neljäsosa yrityksistä myi melkein yhtä paljon kuin vuonna 2003 vastaavana aikana.

Halpaketjuihin määriteltiin ne tavaratalokaupan merkittävimmät ketjut, joilla halvat hinnat olivat yrityksen selkeästi tärkein markkinointiargumentti. Yleensä hintojen halpuutta markkinoitiin jo yrityksen nimellä. Merkittävimmillä ketjuilla viitataan niihin ketjuihin, joilla oli vähintään 5 tavaratalokaupan toimipaikkaa, ja ketjun liikevaihto ylitti 10 miljoonaa euroa.

Aiempina vuosina tavaratalokaupan halpaketjujen liikevaihto on kasvanut reippaammin kuin tavaratalokaupan liikevaihto. Vuonna 2004 halpaketjujen osuus tavaratalokaupan liikevaihdosta kohosi 21 prosenttiin kun se vielä vuonna 2000 oli 18 prosenttia. Myös toimipaikkoja syntyi ripeämmin halpaketjuissa. Verrattaessa vuosia 2000 ja 2004, halpaketjuihin kuuluvien toimipaikkojen osuus tavaratalokaupan toimipaikoista nousi 37 prosentista 39 prosenttiin. Tavaratalokaupassa oli Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 524 toimipaikkaa vuonna 2004.

Marko Tuomiaro


Päivitetty 15.2.2006