Julkaistu: 25.11.2004

Maailmassa miljardi yli 60-vuotiasta vuonna 2025

YLI 60-VUOTIAIDEN määrä maailmassa kasvaa nykyisestä 600 miljoonasta miljardiin vuoteen 2025 ja yli kahteen miljardiin vuoteen 2050 mennessä maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan. Suurin osa vanhusväestön kasvusta tapahtuu kehitysmaissa.

Väestön vanhenemisen myötä kroonisten sairauksien - kuten sydän ja verisuonitautien, diabeteksen, syöpien, Alzheimerin taudin yms. - määrä tulee kasvamaan ja kuormittamaan terveydenhuoltojärjestelmiä.

Kiina ja Intiakin harmaantuvat

Intiassa on 113-124 miljoonaa yli 60-vuotiasta vuonna 2016, todetaan Intian sosiaaliministeriön uudessa raportissa "Population and Development". Raportin mukaan pitenevän eliniän ja vähenevän syntyvyyden vuoksi vanhusväestö kasvaa selvästi nopeammin kuin koko väestö, ja yli 60-vuotiaiden osuus tulee nousemaan yhdeksän prosentin vaiheille. Vaikka monet intialaiset eivät tiedä ikäänsä, viimeisimmässä väestölaskennassa yli 60-vuotiaita arvioitiin olevan 57 miljoonaa.

Raportin mukaan Intiassa etenkin vanhojen naisten tilanne on vaikea. He ovat taloudellisesti riippuvaisia sukulaisistaan ja lapsistaan, eivätkä useinkaan saa tarvittavia varoja esimerkiksi kroonisten sairauksien hoitoon.

Vain Kiinassa tulee olemaan enemmän vanhuksia kuin Intiassa vuosikymmenen päästä. Vanhusväestön osuus kohoaa Kiinassa vuosien 1961-1981 noin viidestä prosentista jo 15 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.

Lähteet: WHO, The Hindustan Times


Päivitetty 25.11.2004