Julkaistu: 25.11.2004

Kotitalouksien varat ja velat kasvaneet

KOTITALOUKSIEN rahoitusvarallisuus oli vuoden 2003 lopussa yhteensä noin 147 miljardia euroa, josta talletuksia oli edelleen noin kolmannes. Osakkeita ja osuuksia kotitalouksilla oli nyt hieman enemmän kuin talletuksia. Noteerattuja osakkeita kotitaloudet omistivat yli 17 miljardin euron arvosta ja muita kuin noteerattuja osakkeita ja osuuksia lähes 34 miljardin euron arvosta. Loppuosa rahoitusvarallisuudesta koostui lähinnä yksilöllisen henki- ja vahinkovakuutuksen vakuutusteknisestä vastuuvelasta, josta kotitalouksilla oli saamisia 33 miljardia euroa.

Kotitalouksien rahoitusvarat 1997-2003*, miljardia euroa

Kotitaloudet hankkivat nettomääräisesti rahoitusvaroja noin 5 miljardilla eurolla. Eniten lisääntyivät pankkitalletukset ja vakuutustekniset saamiset. Vaikka kotitalouksien kiinnostus rahastosijoittamiseen kasvoi edelleen, rahastoihin sijoitettuna oli vain viitisen prosenttia kotitalouksien rahoitusvaroista.

Kotitalouksien velat ovat vuodesta 2001 alkaen kasvaneet rahoitusvaroja enemmän. Vuonna 2003 lainanotto jatkui vilkkaana: kotitaloudet ottivat uusia lainoja 6 miljardia euroa enemmän kuin maksoivat vanhoja pois. Kotitalouksien yhteenlaskettu velka oli vuoden 2003 lopussa 56 miljardia euroa.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena. Mikäli asunto-osakkeet laskettaisiin mukaan, kotitalouksien yhteenlaskettu rahoitusvarallisuus olisi vuoden 2003 lopussa merkittävästi nyt tilastoitua suurempi eli yhteensä 250 miljardia euroa.

Lähde: Rahoitustilinpito 1997-2003. Tilastokeskus


Päivitetty 25.11.2004