Julkaistu: 25.11.2004

Laajakaista jo yli 60 prosentilla yrityksistä

KEVÄÄLLÄ 2004 laajakaistayhteys oli 63 prosentilla vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Vuotta aiemmin niitä oli 54 prosentilla samankokoisista yrityksistä. Laajakaista yleistyy selvästi yrityskoon kasvaessa. Pienimmässä tutkitussa kokoluokassa laajakaista oli käytössä 56 prosentilla yrityksistä, mutta vähintään sadan henkilön yrityksistä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2004. Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2004.

Internet-yhteyden tyyppi yrityksissä keväällä 2004, osuus eri kokoluokan yrityksistä

Internet ja kotisivut yrityksissä vuosina 2000-2004, osuus vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä

Internet jo lähes kaikilla

Internetiä käytti 94 prosenttia yrityksistä keväällä 2004. Internet oli käytössä melkein kaikilla vähintään 20 henkilöä työllistävillä yrityksillä ja 5-19 henkilön yrityksissäkin useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä. Internetiä käyttävien yritysten määrä ei enää ole lisääntynyt vuodesta 2003.

Kotisivut oli 62 prosentilla yrityksistä keväällä 2004. Niiden yritysten määrä, joilla oli kotisivut, lisääntyi 4 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Kotisivut on selvästi useammin isoilla kuin pienillä yrityksillä. Pienissä 5-9 henkilöä työllistävissä yrityksissä vajaalla puolella oli kotisivut, 10-19 työllistävissä jo 67 prosentilla, 20-49 työllistävissä 77 prosentilla sekä vähintään 50 henkilöä työllistävissä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä oli kotisivut.

Internetissä myyntiä harjoitti 17 prosenttia kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä ja 27 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on kotisivut. Internet-myynnin arvosta valtaosa syntyi yritysten välisestä kaupasta. Kuluttajakaupan arvo oli alle 8 prosenttia koko Internet-myynnin arvosta.

Lähde: Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2004. Tilastokeskus.


Päivitetty 25.11.2004