Julkaistu: 8.8.2002

Suomen väkiluku 5,2 miljoonaa

Maamme väkiluku oli ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa 5 199 900. Vuoden alusta väkiluku kasvoi 5 000 hengellä, mikä on 2 200 vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa.

Väestönkasvun hidastuminen johtui siitä, että syntyneiden määrä laski ja kuolleiden määrä kasvoi.

Maakunnista Uudenmaan väestö lisääntyi vuoden ensipuoliskolla edelleen selvästi eniten, runsaalla 5 500:lla. Eniten väheni Lapin väestö, runsaalla 1 000:lla. Väestö väheni 9 maakunnassa ja lisääntyi 11 maakunnassa.

Viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna väestönkasvu kuitenkin hidastui muuttovoittoa saaneissa maakunnissa, kun taas muuttotappiota kärsineissä maakunnissa väestön väheneminen hidastui.

Kuntien väliset muutot vähenivät hieman

Kuntien välinen muuttoliike hidastui hieman. Vuoden puoliväliin mennessä kuntien välisiä muuttoja oli yhteensä 126 500. Ne vähenivät edellisvuotisesta 1 200:lla.

Muuttovoitot supistuivat perinteisissä muuttovoittomaakunnissa, ja muuttotappiot pienenivät aikaisemmissa muuttotappiomaakunnissa. Uudenmaan muuttovoitto väheni 1 500 hengellä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta muuttui muuttovoitollisesta muuttotappiolliseksi maakunnaksi. Kymenlaakson maakunta vaihtui puolestaan muuttotappiollisesta muuttovoitolliseksi.

Väestömäärän muutos maakunnittain 1.1. - 30.6.2002

kuva

Nettomaahanmuutto ennallaan

Nettomaahanmuutto pysyi ennallaan 2 900:ssa. Suomeen ja Suomesta muutti 300 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Maahan muutti 8 500 henkilöä ja maasta 5 600 henkilöä.

Syntyneiden määrä selvässä laskussa

Vuoden ensivuosipuoliskolla syntyi 27 300 lasta, mikä on 1 300 eli lähes viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä aleni suhteellisesti eniten Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Itä-Uudenmaan maakunnissa. Vain Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa syntyi enemmän lapsia kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Kuolleiden määrä oli 25 300, mikä on 700 henkilöä suurempi kuin alkuvuonna 2001. Syntyneitä oli 2 000 henkeä enemmän kuin kuolleita, kun ero vuotta aiemmin oli 4 100.

Avioliitot lisääntyivät

Avioliittoja solmittiin tammi-kesäkuussa 10 700 eli 900 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Rekisteröityjä parisuhteita solmittiin maalis-kesäkuussa yhteensä 260.

Vuoden alkupuoliskolla avioeroja myönnettiin 6 800, kun niitä oli edellisvuoden puoliväliin mennessä kertynyt 7 000.

Väestönmuutosten ennakkotiedot osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_ennakkotiedot_maakunnittain.xls ja lisätietoja väestötilastoista osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_paasivu.html.

Lähde: Väestön neljännesvuositilasto 2002, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus


Päivitetty 8.8.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi