Julkaistu: 8.8.2002

Prostituution arvo jopa parisataa miljoonaa euroa

Suomessa on arveltu olevan noin 2 000 prostituoitua, joista pääosa on meillä väliaikaisesti oleskelevia ulkomaalaisia lähialueilta. Seksipalvelujen kysyntä on lisääntynyt maassamme palvelujen tarjonnan kasvun ja asenteiden lievenemisen myötä. Prostituutiossa liikkuvan rahan määräksi on arvioitu maassamme 100-200 miljoonaa euroa.

Pekka Lith

Väestöliiton selvityksen mukaan 15 prosenttia suomalaisista 18-74-vuotiaista miehistä on tarjonnut joskus elämänsä aikana rahaa seksipalvelusta. 1990-luvulla kaupallista seksiä kokeilleiden miesten osuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä (taulukko 1). Naisista seksipalveluja on ostanut vain puoli prosenttia. Yrittäjät ja alempaan toimihenkilöluokkaan kuuluvat miehet ovat kokeilleet kaupallista seksiä useammin kuin muut miehet.

Taulukko 1. Joskus rahaa seksipalvelusta tarjonneet 18-74-vuotiaat miehet sosioekonomisen aseman mukaan 1992 ja 1999, %

1992 1999
Ylemmät toimihenkilöt, johtajat 11,5 9,8
Alemmat toimihenkilöt 15,5 18,7
Työntekijät 9 12,2
Maanviljelijät 8,1 12,5
Muut yrittäjät 28,6 28
Työttömät 8,9 9,7
Yhteensä 10,8 14,6
Lähde: Haavio-Mannila, Kontula ja Kuusi, Trends in Sexual Life, 2001

Suomalaisten seksipalvelujen kysyntä painottuu ulkomaanmatkoille, sillä yli 70 prosenttia suomalaisista miehistä on ostanut prostituoitujen palveluja ulkomailta ja vajaat 30 prosenttia kotimaasta (taulukko 2). Yrittäjät ostavat palvelunsa mieluummin kotimaasta kuin muut väestön sosioekonomiset ryhmät. Sitä vastoin johtajat ja ylemmät toimihenkilöt ostavat prostituoitujen palveluja suhteellisesti enemmän ulkomailta.

Taulukko 2. Seksipalveluja ostaneet 18-81-vuotiaat miehet ikäryhmittäin prostituoidun kansallisuuden mukaan 1999, %

Prostituoidun kansallisuus viime kerralla 18-24-v. 35-54-v. 55-81-v. Kaikki
Ulkomaalainen ulkomailla 64,3 72,5 79,2 71,3
Ulkomaalainen Suomessa 14,3 11,8 4,2 10,7
Suomalainen 14,3 15,7 8,3 13,9
Ei osaa sanoa 7,1 .. 8,3 4,1
Lähde: Haavio-Mannila, Kontula ja Kuusi, Trends in Sexual Life, 2001

Pääosa seksipalveluja käyttäneistä miehistä on tutkimusten mukaan eronneita ja yksinasuvia, mutta joukossa on myös avio- ja avoliitossa olevia. Seksipalvelujen käyttäjät juovat muita useammin humalahakuisesti ja he kuluttavat enemmän myös muita seksiteollisuuden tuotteita (puhelinseksipalvelut yms.). Henkilön ansiotasolla ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta seksipalvelujen ostamiseen.

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset miehet ostavat seksipalveluja harvemmin kuin monissa muissa maissa. Kaupallista seksiä käyttävien miesten osuus vaihtelee maittain muutamasta prosentista lähes 80 prosenttiin. Ilmeisesti tasa-arvoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava yhteiskuntamalli ovat vaikuttaneet siihen, ettei seksiä tarvitse ostaa. Tosin seksipalveluja ostaneiden määrä on kasvanut 1990-luvulla Suomessakin.

Prostituoidut pääosin ulkomaalaisia

Rikospoliisin asiantuntijoiden mukaan Suomessa on noin 2 000 prostituoitua, joskaan maassamme toimivien prostituoitujen määrästä ei ole olemassa tarkkoja tietoja. Rohkeimmat arviot prostituoitujen määrästä nousevat yli 3 000 henkilöön. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreiden selvitysten mukaan noin 90 prosenttia maassamme toimivista prostituoiduista on kuitenkin ulkomaalaisia.

1990-luvulla tapahtunut rajojen avautuminen on nostanut ulkomaalaisten prostituoitujen määrää, jotka ovat nykyisin lähinnä venäläisiä ja vironvenäläisiä. Pietarin alueella asuu noin 2 500 ja Murmanskissa noin 300 henkilöä, jotka harjoittavat säännöllisesti tai ajoittain prostituutiota Suomessa. Virossa ammattiprostituoitujen määrä on noin 2 000-3 000, ja heistäkin osa toimii ajoittain meillä.

Ilmoittelu viittaa lisääntymiseen

Seksipalvelujen tarjonnan laajuutta on tutkittu myös päivälehti-ilmoittelun perusteella. Stakesin tekemän selvityksen mukaan seksipalveluilmoitusten määrä oli päivälehdissä lähes 200 000 vuonna 1999. Eniten ilmoituksia julkaistiin Helsingin Sanomissa, jossa ilmoitusten määrä hipoi 50 000:ta. Nyttemmin monet päivälehdet ovat imagosyistä luopumassa seksipalveluilmoittelusta.

Helsingin Sanomien tekemien tuoreiden selvitysten mukaan lehti-ilmoittelun lopettaminen on siirtänyt seksipalveluilmoitukset internetiin. Verkosta löytyy jo satoja ilmoituksia päiväkahviseurasta hieronnan varjolla tarjottuihin seksipalveluihin. Internetin ja puhelinlinjojen kautta prostituutiokontaktien luominen on palvelujen käyttäjillekin yksinkertaista ja helppoa sekä suo hänelle anonymiteetin.

Ulkomaalaiset prostituoidut tulevat maahamme turisteina ja toimivat muutamasta päivästä muutamaan viikkoon kestävissä ajanjaksoissa. Rikospoliisin mukaan itsenäisesti toimivat prostituoidut ovat vähemmistönä, joten useimmilla on jonkinasteinen paritussuhde. Lisäksi Virosta kuin Venäjältäkin tulevat prostituoidut tarvitsevat useimmiten ulkopuolista apua toimitilojen (asunnot yms.) ja ostajien hankkimiseen.

Rahakasta liiketoimintaa

Varsinkin Venäjältä organisoitu prostituutio täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Prostituutio on Venäjällä tiukasti järjestäytyneen rikollisuuden hallinnassa. Tämän vuoksi on syytä olettaa, että myös Suomeen tuotuna prostituutio on merkittäviltä osin rikollisjärjestöjen hallinnassa. Rikospoliisin mukaan suojelurahoja keräävät rikollisliigat ahdistelevat itsenäisesti toimivia prostituoituja.

Prostituutiossa järjestäytynyttä rikollisuutta houkuttelee toiminnan suuret katteet, jonka lisäksi prostituutio antaa mahdollisuuden monenlaiseen oheisliiketoimintaan. Suomessa prostituutiossa liikkuvan rahan arvoksi on laskettu 120-190 miljoonaa euroa. Laskelmien taustalla ovat arviot prostituoitujen ja seksipalvelujen määrästä ja palvelujen keskimääräisestä hintatasosta.

Paritusrikosten selvittäminen hankalaa

Seksipalvelujen omaehtoinen tarjonta ei ole Suomessa rangaistavaa, mutta paritus ja seksipalvelujen ostaminen alaikäiseltä alle 18-vuotiaalta ovat rikoslain mukaan rangaistavia tekoja. Seksipalvelujen ostaminen alaikäiseltä on suomalaiselle rikos sekä kotimaassa että ulkomailla, vaikka kyseisen maan lainsäädäntö sallisi tämän. Myös muun muassa lapsipornografia on kriminalisoitu maassamme.

Parituksen kriminalisoimisesta ja ilmeisestä yleisyydestä huolimatta paritusrikoksia on tullut poliisin tietoon vain muutamia kymmeniä vuodessa. Ulkomaalaisilla prostituoiduilla ei ole yleensä halua auttaa viranomaisia selvittämään rikoksia, sillä seurauksena voi olla ansiomahdollisuuksien menettämien, maastakarkoitus ja rikollisjärjestöjen mahdolliset kurinpitotoimet prostituoitua kohtaan.

Lähteitä:
Haavio-Mannila, Kontula ja Kuusi: Trends in Sexual Life, the Population Research Institute, Working Papers E 10/2001, Helsinki 2001.
Laukkanen, Mari-Elina: Suomalainen päivälehdistö seksikaupan foorumina, STM, selvityksiä 12/2000, Helsinki 2000.
Keeler, Laura ja Jyrkinen, Marjut: Who's Buying, the Clients of Prostitution, Ministry of Social Affairs and Health, Publications on Equality 4/1999, Helsinki 1999.

Kirjoittaja työskentelee omistamassaan suunnittelutoimistossa (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith)


Päivitetty 8.8.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi