Julkaistu: 8.8.2002

Laadun merkitys kasvaa

Laatu on tilastoalalla perinteisesti merkinnyt tilastojen tuotelaatua. Tilastotietojen relevanssi, oikeellisuus, ajantasaisuus, tietojen saatavuus, vertailukelpoisuus, eheys sekä dokumentointi ovat edelleenkin hyvä laadun perusta.

Niiden täydennykseksi ja modernimmaksi laadun käsitteeksi Tilastokeskuksessa otettiin viime vuosikymmenen puolivälissä käyttöön laveampi määrittely. Tämän mukaisesti on pyritty organisaation suorituskyvyn erinomaisuuteen.

Tarkastelun kohteena ei ole enää ollut vain yksittäisen tuotteen, sen tuottamisprosessin tai yksittäisen toiminnon laatu, vaan myös koko tilastojen tuotantojärjestelmä, muut ydinprosessit ja edelleen koko johtamisjärjestelmä, henkilöstö ja asiakassuhteet sekä niiden jatkuva parantaminen. Näiden tekijöiden hyvällä hallinnalla on pyritty luomaan laatua korostava toimintajärjestelmä ja samalla parantamaan lopputuotteiden laatua. Erillisen laatumaailman luomista on vältetty. Laatu on pyritty kytkemään normaalin toiminnan osaksi.

Laveampi laatukäsite on tuonut osaksi toimintaa useita menettelyjä, jotka edesauttavat kokonaislaadun kehittymistä. Laatupalkintoarviointi ja sen kanssa hyvin yhteen sopiva tasapainotettu mittaristo auttavat strategian määrittämisessä ja toteuttamisessa. Aivan hiljattain valmistui myös Tilastokeskuksen Laatua tilastoissa -käsikirja. Siihen on kerätty olemassa olevat tilastojen tuotantoprosessin parhaat käytännöt, tapamme toimia, yhteiseksi osaamispääomaksi myös yhteistyökumppaneittemme käyttöön.

Kannattaako laatuun satsaaminen? Kun laatupalkinnon voittajien raadille asetettiin tällainen kysymys, vastauksena oli: "Paras koskaan tehty investointi!" Jokaisen hyvään suorituskykyyn tähtäävän organisaation tulee ennemmin tai myöhemmin toteuttaa kokonaislaatuajattelua kunkin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti. Sen avulla toiminta saadaan paremmin hallintaan ja päästään päivittäisistä yksityiskohtien johtamisesta pidemmän tähtäyksen toimintaan.

Monessa suomalaisessa julkisen hallinnon organisaatiossa on edetty pitkälle laatumatkalla ja on vain ajan kysymys, milloin jokin julkisen alan yksikkö saavuttaa laatupalkinnon. Se on hyvin myönteistä koko julkishallinnolle ja kannustaa muitakin organisaatioita katselemaan omaa toimintaansa paljastavan laatukehikon lävitse.

Myös kansainvälisesti julkisen alan laatu on alati kasvavan kiinnostuksen kohteena. Euroopan unionin tilastopäälliköt antoivat äskettäin oman laatujulistuksensa ja toimenpide-ehdotuksensa laadusta ja EU:n julkisen alan toinen laatukonferenssi järjestetään syksyllä Tanskassa.

Pentti Pietilä
Laadun kehittämispäällikkö


Päivitetty 8.8.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi