Julkaistu: 7.7.2002

Lapissa kehitetään avaintoimialoja suhdannetietojen avulla

Satu Elho

Monet alueelliset toimijat, kuten maakuntien liitot, työvoima- ja elinkeinokeskukset, kaupungit ja kunnat seuraavat alueidensa yritystoiminnan kehitystä Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun avulla. Lapin TE-keskus ja liitto saivat ensimmäisen suhdannetietopakettinsa kuluvan vuoden toukokuussa. Sen tuloksia aiotaan hyödyntää muun muassa yritystukien koordinoinnissa.

Lapin TE-keskus ja liitto monipuolistavat alueen yritystoiminnan kehittämistä suhdannetietojen avulla. Lapin maakunnassa seurataan Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun avulla sekä perinteisten että kasvutoimialojen liikevaihdon ja palkkasumman kehitystä. Toukokuussa tuotetut suhdannetiedot tukevat Lapin TE-keskuksen johtajan Pirkko Niemisen näkemystä Lapin yritystoiminnan suotuisasta ilmapiiristä.

Lapissa toimintaympäristö on haasteellinen, mutta kokonaisuudessaan yritystoiminta kehittyy myönteisesti. Monet suurhankkeet, muun muassa kaivostoiminnan kehittäminen ja metsäteollisuuden investoinnit vahvistavat uskoa Lapin kehittymissuuntiin, Nieminen kertoo.

Yritystoiminnan uutta kehitystä kuvaavat suhdannetietiedot tarjoavat Niemisen mukaan uusia mahdollisuuksia Lapin TE-keskuksen toimintaan. Ajan tasalla olevaa tietoa ollaan kaivattu jo pitkään.

Meidän on nyt entistä helpompi kohdistaa resursseja kasvaville toimialoille, kun tiedämme niiden viime aikaisen kehityksen. Samalla saamme tietoa tehtyjen tukiohjelmien vaikutuksista. Päämääränä on useiden uusien työpaikkojen ja yritysten luominen Lapin alueelle, Nieminen sanoo.

Myös Lapin liiton kehittämispäällikkö Ossi Repoa ilahduttaa suhdannetietojen tuoreus.

Nopeilla suhdannetiedoilla voimme havaita, millä aloilla menee suotuisasti juuri tällä hetkellä. Samalla voimme välittää positiivista viestiä koko maakunnan yrityskentälle. Suhdannetiedot vahvistavat osaltaan maakunnan imagoa kehittyvänä toimintaympäristönä, Repo valaisee.

Matkailun vetovoimaan panostetaan

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tiedot kertovat, että Lapissa liikevaihdon kasvu on viime vuosina ollut suotuisinta juuri painopistetoimialoilla matkailussa, puuteollisuudessa ja informaatioteknologiassa. Etenkin matkailun alalla liikevaihto kasvaa voimakkaasti myös koko maahan verrattuna. Lapin valttikorttia, talvimatkailua, onkin tuettu strategisilla ohjelmilla jo pitkään. Alueen kilpailuasema perustuu pääasiassa monipuolisiin ja korkeatasoisiin luontopalveluihin. Suurin osa matkailun liiketoiminnasta on tunturikeskuksissa. Lapin matkailu työllistää nelisen tuhatta henkilöä koko- tai osa-aikaisesti.

Suhdannetietojen tulokset osoittavat, että liikevaihdon kehitys matkailualalla kiilasi jo vuoden 1997 alussa nopeasti koko maan matkailun kehityksen edelle (kuvio). Viime vuoden lopulla matkailun liikevaihto kasvoi noin kymmenen prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja lupaavalta vaikuttaa myös tämän vuoden kehitys.

Liikevaihdon kehitys indeksilukuina matkatoimistoissa ja muuta matkailua palvelevassa toiminnassa (tol 633): Lapin maakunnan trendikuvaajan vertailu koko maahan

kuva

Myönteiset tulokset liikevaihdon viime aikaisesta kehityksestä vahvistavat käsitystämme siitä, että matkailutoiminnan voimakas tukeminen kannattaa jatkossakin, Ossi Repo sanoo.

Tietoliikenne puree myös Lapissa

Lapissa tuetaan myös moderneja osaamisaloja, joista merkittävin on informaatioteknologia.

Vahvuutemme ovat etenkin palvelu- ja sisältötuotannossa. TE-keskus pyrkii myöntämillään rahoituksilla lisäämään työpaikkoja ja edistämään yrittäjyyttä myös tällä toimialalla, Pirkko Nieminen kertoo.

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tulokset kertovat, että Lapin informaatioteknologian liikevaihdon kasvu on ollut erittäin ripeää vuodesta 2000 alkaen, ja että alalle on syntynyt tasaista vauhtia lisää yrityksiä. Vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä alan liikevaihto kasvoi Lapissa noin 49 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kuluvan vuoden tammikuussakin kasvua tapahtui noin 23 prosenttia edellisen vuoden tammikuusta.

Suhdannetietojen hyödyntämisestä tehokas toimintamalli

Vaikka avaintoimialojen myönteinen kehitys vahvistaa uskoa Lapin kehittymispotentiaaliin, alueen tulevaisuuden näkymiä varjostaa sinnikäs muuttotappio. Myös Suomen talouskasvun yleinen hidastuminen jarruttaa osaltaan Lapin kehitystä. Lapin TE-keskuksessa ja liitossa pureskellaankin parhaillaan suhdannetietopaketin toimialoittaisia tuloksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Ossi Revon mukaan suhdannetiedot tulevat tukemaan lukuisia alueellisia toimijoita.

Suunnitelmissa on ajankohtaisen toimialakatsauksen tekeminen, joka on tarkoitettu viranomaisten, yritysten ja elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden käyttöön.

Revon mukaan Lappia koskevista suhdannetiedoista muokataan myös tehokasta perustyökalua aluekehitysohjelman kehittämistavoitteiden ja -strategioiden määrittelyyn.

Olennaista on luoda tehokas toimintamalli tietojen hyödyntämisessä. Tämä onnistuu parhaiten yhdessä alueen muiden sidosryhmien kanssa, esimerkiksi Lapin yliopiston kanssa, Repo kiteyttää.

Mikä on Asiakaskohtainen suhdannepalvelu?

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritysten suhdanteet -yksiköstä.


Päivitetty 7.7.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi