Julkaistu: 25.6.2004

Muuttoliike on paljon enemmän kuin kupla

Maassamuuton määrän kehitys viime vuonna oli yllättävä. Vaikka kaupunkiseutujen muuttovoitto romahti, muuttoliike kokonaisuudessaan säilyi erittäin vilkkaana, vain 3 prosenttia pienempänä kuin vuonna 2001, jolloin saavutettiin kaikkien aikojen suurin määrä, 282 000 muuttoa. Edellisen kerran maassamuutto on ollut tällä tasolla vuona 1974 suurten ikäluokkien ollessa muuttoalttiimmassa iässä.

Maassamuuttojen määrä ja korjattu määrä Suomessa 1966-2002

kuva

Kotikuntalain muutos selittää vain pienen osan

Maassamuuton kasvua on pidetty myös tilastokuplana, jonka olisi aiheuttanut opiskelijoiden kotikuntalaissa vuonna 1994 saama oikeus muuttaa opiskelualueelleen. Maassamuuton määrä nousi kuitenkin vuodesta 1992 vuoteen 2002 yhteensä 96 000:lla, ja kotikuntalain vaikutusta siitä on arviolta 13 000 muuttoa. Maassamuuton vilkastuminen on siis ollut aito yhteiskunnallinen ilmiö, jonka vaikutukset ovat olleet suuria.

Nykyihmiset muuttavat enemmän

Kotikuntalain ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset eliminoiden vuosina 2001 ja 2002 maassamuutto oli vilkkaampaa kuin vuonna 1974. Vuoden 2002 muuttotasolla vastasyntyneellä on selvästi enemmän muuttoja odotettavissa elinaikanaan kuin oli vuoden 1974 muuttotasolla. Vilkkaudesta on osoituksena myös se, että nyt muuttoalttiimmassa iässä olevien ikäluokkien koko on noin kaksi kolmasosaa siitä, mitä vastaavan ikäluokan koko oli vuonna 1974, ja silti muuttojen määrä on nyt samaa tasoa.


Päivitetty 25.6.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi