Julkaistu: 13.4.2003

Edustajien tulot nelinkertaiset kansaan verrattuna

Kansanedustajiksi valittujen keskimääräiset tulot, 75 500 euroa, olivat ehdokkaisiin (34 200 euroa) verrattuna kaksinkertaiset ja äänioikeutettuihin (19 700 euroa) verrattuna lähes nelinkertaiset.

Valituista 95 prosentilla tulot ylittävät 32 000 euroa. Äänestäjäkunnasta yli 32 000 euron tulot oli vain 19 prosentilla.

Naisia valittiin 38 prosenttia eli suhteessa vähemmän kuin asetettiin ehdokkaiksi. Ehdokkaista oli naisia 40 prosenttia. Äänestäjistä naisia oli enemmistö, 52 prosenttia. Suhteellisesti vähiten naisia oli ehdokkaana Keskustapuolueella ja RKP:llä, molemmilla 42 prosenttia. Vihreiden ehdokkailla oli ainoana parin prosentin naisenemmistö.

Valitut korkeasti koulutettuja työllisiä

Valituista yliopistotason koulutus on 63 prosentilla, äänestäjäkunnasta 11 prosentilla.

Valituista on työllisiä 96 prosenttia. Kaikista äänioikeutetuista noin puolet on työllisiä, työttömiä ja opiskelijoita 8 ja eläkeläisiä 30 prosenttia. Kolmella suurella puolueella lähes kaikki ehdokkaat, 85-90 prosenttia, olivat työllisiä. Työttömiä ei ollut monta edes ehdokkaana, opiskelijoita ja eläkeläisiä oli molempia 7 prosenttia. Opiskelijaehdokkaiden osuus oli suurin Vihreillä.

Lähde: Tilastokeskuksen vaalitilastopalvelu

Lisätietoja eduskuntavaaleista on saatavissa Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/vaalit2003_vaalitilastot.html ja kansanedustajaehdokkaiden sekä valittujen taustoista osoitteessa tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/vaalit2003_vaalitilastot_eatausta.html


Päivitetty 13.4.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi