Tietoaika: Kesäkuu 1998

Sisältö

 • Relander: Koulutus kannattaa Suomelle ja suomalaiselle
 • Tietoa tiedosta
  EU-maille oma kuluttajahintaindeksi
 • Huollettava turvallisuus
  Mopoilun riski monisatakertainen
  Lento-onnettomuudet viehättävät mediaa
 • Mittaamattoman arvokas ympäristömme
 • Majoitus- ja ravitsemisala myötätuulessa
 • Kaupunkien sisäiset työttömyyserot
  varsin pysyviä
 • Missä maatalousväestöä on?
  Maatalousnäyttelyt vetävät muitakin kuin
  maalaisia
 • Kotimaan katsaus
  Yliopistosta valmistuneista 80 prosenttia
  työhön vuoden kuluessa
  Oppilaitokset vähetyneet
  Tuotanto ennätyskasvussa
  Tasa-arvoa kunnissa
  Teollisuuden kannattavuus vahvistui
  Kotitaloudet omistavat kolmanneksen sijoitusrahastoista
  Suomalaiset edelleen EU:n optimisteja
  Työtulojen osuus suurin Uudellamaalla
  Työpaikkoja 31 000 enemmän kuin
  vuosi sitten
  Työ- ja liikuntatapaturmat lisääntyneet
  Virolaisten yöpymiset lähes kaksinkertaistuivat
 • Kansainvälinen katsaus
  Turisteja jo yli 600 miljoonaa
  Amerikkalaiset lihavampia kuin koskaan
  EU:n työllisistä 42 % naisia
 • Kuuselan kuviot
  Trendi vie naiset miesten ohi

  Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

  Koulutus kannattaa Suomelle ja suomalaiselle

  Tilastokeskus julkaisi keväällä 1998 "Koulutus Suomessa" - kokoomajulkaisun, joka antaa mainion yleiskuvan Suomen koulutusjärjestelmän kehityksestä ja tasosta verrattuna kilpailijamaihin. Siinä on runsaasti myös aikaisemmin julkaisematonta tietoa koulutusalan ammattilaisille ja koulutuksesta kiinnostuneille.

  Koulutusasiat ovat monestakin syystä pinnalla. Talouden toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Suuntaus kohti tietointensiivistä tuotantoa on voimistunut ja korkeateknologisten alojen rooli jatkuvasti korostuu. Myös perinteisillä tuotannonaloilla henkilöstön koulutus- ja vaativuustaso on kohonnut. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa on mm. EMU-ratkaisun myötä entistäkin tärkeämpää. Kaikki nämä ovat tuoneet lisävaateita työvoiman tieto- ja koulutustasoon.

  "Koulutus Suomessa" -julkaisu pitkine aikasarjoineen antaa hyvän kuvan väestön ja työvoiman koulutustason nopeasta noususta ja yhteiskuntamme yleisestä koulutusmyönteisyydestä. Suomi panostaa runsaasti koulutukseen. Julkiset koulutusmenomme suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat viime vuosien säästöistä huolimatta edelleen lähes kansainvälistä huippua. Myös työnantajien tukema henkilöstökoulutus näyttäisi olevan Suomessa runsaampaa, kuin useimmissa vertailumaissa.

  Panostus koulutukseen on pitkävaikutteinen investointi. "Koulutus Suomessa" -raportin tilastotaulut osoittavat, että tämä panostus kannattaa niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla. Esimerkiksi peruskoulusta työmarkkinoille tulevien työttömyysriski on moninkertainen korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin verrattuna. Koulutus yleensä turvaa myös paremmat ansiot. Suomessa koulutusasteen mukaiset työttömyys- ja ansiotasoerot ovat kansainvälisesti verrattuna suuret.

  Suomessa ero nuorten ja vanhempien ikäluokkien koulutustason välillä on poikkeuksellisen suuri. Paljon puhuttu työmarkkinoidemme ikärasismi voi siten ainakin osaksi olla myös 'koulutusrasismia'. Globalisoitumisen ja kilpailun kiristymisen myötä työnantajilla on yhä kiihtyvä tarve nostaa työvoimansa koulutustasoa. Esimerkiksi teollisuudessa vain kansa- tai peruskoulun varassa olevien työntekijöiden määrä on pudonnut kolmasosaan vuoden 1970 tasosta. Korkea-asteen koulutuksen omaavien määrä on vastaavasti lähes kolminkertaistunut.

  Suomessa teollisuus on 1990-luvulla on läpikäynyt nopeamman rakennemuutoksen kuin ehkä missään muussa OECD-maassa. Esimerkiksi sähkötekninen teollisuustuotanto on lähes nelinkertaistunut vuoden 1990 määrätasolta. Tämä tuskin olisi ollut mahdollista ilman yhteiskunnan runsasta koulutuspanostusta. Lisäksi koulutusta on suunnattu aika tavalla juuri elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Etenkin teknisen ja luonnontieteen alan tutkintoja suoritetaan Suomessa selvästi enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.

  Muuallakin panostetaan koulutukseen. Ripeästä paranemisesta huolimatta suomalaisten koulutustaso vastaa kuitenkin vasta teollisuusmaiden keskimäärää. Nuoretkin ikäluokkamme ovat vain hieman EU-keskimäärää paremmin koulutettuja.

  Investointien määrän ohella tietysti myös niiden laatu ratkaisee. Koulutusinvestointien tuottavuus olisi varmasti voinut olla parempikin kuin mitä se nyt on ollut. Bruttokansantuotteemme henkeä kohden tai etenkin työllistä kohden ei vieläkään ole sillä tasolla, kuin millä sen pitäisi olla ottaen huomioon työvoimamme koulutustason ja nykyaikaisen pääomakantamme.