Julkaistu: 1.6.2005

Euroalueen talous odotettua parempi alkuvuonna

Euroalueen bkt-kasvu vauhdittui vuoden alkuneljänneksellä 0,5 prosenttiin viime vuoden loppuneljänneksen tasoltaan. Vuotta aikaisempaan verrattuna bkt lisääntyi 1,4 prosenttia. Luvut merkitsivät talouden kasvun nopeutumista viime vuoden jälkipuoliskon hitaan kasvuvaiheen jälkeen.

Vuoden alkuneljänneksen kasvu oli markkinoiden odotuksia nopeampaa. Odotusten ohella myös luottamusindikaattorit ja eräät kuukausittain julkaistavat suhdannetilastot ovat viitanneet jonkin verran heikompaan kehitykseen kuin mitä bkt-luvut osoittavat. Kannattaa muistaa, että bkt-luvut ovat vielä ennakollisia ns. flash-estimaatteja, jotka jatkossa tarkentuvat.

Markkinoita on hämmentänyt etenkin Saksan bkt-kasvun nopeutuminen vuoden alkuneljänneksellä edellisen vuosineljänneksen miinusmerkkisen kehityksen jälkeen. Sen sijaan esimerkiksi Italiassa, Alankomaissa ja Suomessa bkt supistui vuoden alkuneljänneksellä.

Hyvänä jatkunut vientikehitys oli Saksan ja euroalueen kasvun taustalla alkuvuonna. Yritysten investointikehitys sen sijaan jatkuu varovaisena. Euroalueella kiinteät investoinnit kääntyivät viime vuonna hienoiseen nousuun, mutta esimerkiksi Saksassa investointien supistuminen jatkui jo neljättä vuotta. Teollisuudessa kapasiteetin käyttöasteet ovat alhaisia, ja myös koko kansantalous toimii edelleen reippaasti alle tuotantomahdollisuuksien.

Investointien ohella myös yksityisen kulutuskysynnän kasvu on pitemmän aikaa ollut vaatimatonta. Esimerkiksi Saksassa kulutuksen kasvu on ollut kokonaan pysähdyksissä kolmen viime vuoden ajan. Heikko työllisyys ja talouden rakenteelliset uudistukset rajoittavat kulutushaluja ja -mahdollisuuksia.

Barometrikyselyiden mukaan teollisuuden tilauskanta, tuotanto-odotukset ja luottamusindikaattori heikkenivät euroalueella tammi-huhtikuussa. Myös teollisuuden vientitilaukset ovat tänä vuonna yleisesti heikentyneet mm. vahvan euron ja kansainvälisten suhdanteiden hiipumisen myötä. Teollisuustuotanto pysyi vuoden alkukuukausina likimain ennallaan euromaissa keskimäärin.

Luottamusindikaattorien heikkeneminen heijastaa osittain myös politiikkaan liittyvää kasvavaa epävarmuutta euroalueella.

Talouden kasvulukuja on korjattu alaspäin myös kevään suhdanne-ennusteissa. Komission ennusteen mukaan euroalueen kasvu hidastuu viime vuoden 2:sta 1,6 prosenttiin vuonna 2005. Vielä syksyllä ennustettiin kahden prosentin kasvua tälle vuodelle. Euroopan keskuspankki on alentanut euroalueen kuluvan vuoden kasvuennusteen aikaisemmasta 1,9:sta 1,6 prosenttiin.

Kilpailukykyongelmien ohella myös kansainvälisen kasvun hiipuminen varjostaa euroalueen näkymiä. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan yksinomaan raakaöljyn kallistuminen leikkaa maailman bkt-kasvusta 0,25-0,5 prosenttiyksikköä tänä vuonna. Raha- ja finanssipolitiikan vaikutus on pitkän elvytysvaiheen jälkeen kääntynyt kasvua rajoittavaksi mm. Yhdysvalloissa ja Englannissa.

Kansainvälisen talouden tasapainottomuuksista varoitellaan sekä Maailmanpankin että IMF:n katsauksissa. Keskeinen ongelma on Yhdysvaltain vaihtotasealijäämä ja sen rahoittamiseen liittyvä epävarmuus, mistä ekonomistit ovat varoitelleet jo pitkään.

Valtaosa ekonomisteista pitää kiinni näkemyksestä, jonka mukaan öljyn hintapiikki jää tilapäiseksi. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin arvion mukaan raakaöljyn hinta alenee tänä vuonna keskimäärin 44-45 dollariin tynnyriltä.

Toistaiseksi öljyn hintavaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Tuottajahintojen nousu on hieman nopeutunut ja useilla tuotannonaloilla on viime aikoina raportoitu hintojen nostamisesta. Kuluttajahintojen vuosinousu oli huhtikuussa 2,1 prosenttia euroalueella keskimäärin. Maltillinen linja on jatkunut myös kuluvaa vuotta koskevissa palkkaratkaisuissa.

Rahan tarjontaa kuvaavien mittareiden ripeä nousu herättää huolta talouden likviditeetin liiallisesta kasvusta. EKP on pitänyt ohjauskorkonsa historiallisen alhaisella tasolla jo lähes kahden vuoden ajan. Keskuspankki on viestittänyt, että myöskään tarvetta ohjauskoron alentamiseen ei ole, mitä eräät ekonomistit ovat ehdottaneet.


Päivitetty 1.6.2005