Economic Trends 5/2002

Vuoden 2002 viidennen numeron teemaosio tarkastelee verkostoitumista. Yritysten yhteistyön merkitys on lisääntynyt entisestään ja verkostoitumisesta on tullut yksi yritysten tärkeimmistä kilpailuvalteista. Yritysten kansainvälistymisen, markkinoiden globalisoitumisen ja tietoteknisen kehityksen myötä verkostoituminen on laajentunut ja saanut uusia muotoja. Kilpailu onkin siirtymässä yhä enemmän yritysten välisestä verkostojen väliseksi.

Maakatsauksen kohteena on USA, jonka talous on kasvanut yhtäjaksoisesti toisen maailmansodan jälkeen aina vuoteen 2001 asti. Pitkään jatkunut nopea talouskasvu katkesi kuitenkin viime vuonna ja sen jälkeen varsinkin syyskuun 11. päivän tapahtumat sekä suurten yritysten kirjanpitorikokset ovat pitkittäneet taantumaa.


Trends

USA:n talouskatsaus Heikki Tulokas
Yritysten tuki Suomessa vähäistä Markus Koskenlinna
Franchising-toiminta askel yrittäjyyteen Juhani Siira
Pietarin kaupungin ja Leningradin alue vetää investointeja puoleensa Jana Arshinova & Tauno Tyllinen
Leading Estonian brands in the hands of foreign companies Andreas Kaju

Information Technology & New Economy

Ekohallitusta etätyöstä yritysten uusi kilpailuvaltti Sirkka Heinonen
Telework still in its infancy Pasi Pyöriä
Etätyö kiinnostaa yli neljäsosaa Euroopan työllisistä
Kari Vaihia

Survey: Network Economy

Verkostoitumisesta kilpailukykyä yritystoimintaan Raimo Hyötyläinen
Tulevaisuus on verkonkutojien Kristian Möller & Arto Rajala & Senja Svahn
Yritysten verkostoituminen vastaus uuden talouden haasteisiin Seppo Niemelä
Innovaatio syntyy verkostoissa Janne Lehenkari
Kumppanuus tähtää kaikkien voittoon Jukka Vesalainen

Country Report: USA

Yhdysvaltain talous sopeutumisvaiheessa Tarja Heinonen
Epävarmuus työmarkkinoilla jatkuu Merja Kauhanen
New consumer trends may reshape the American marketplace Peter Francese
Maailman suurimmilla markkinoilla on aina tilaa Kirsi Haru
EU:n tutkimusrahoitus laahaa selvästi USA:n perässä
USA:n tilastoja

Facts & Figures

Talous- ja yritystilastoja


Päivitetty 30.5.2004