Economic Trends 1/2003

Vuoden 2003 ensimmäisen numeron teemaosio tarkastelee eri energialähteitä, niiden käyttöä sekä tulevaisuudennäkymiä. Irakin kriisin myötä on selvästi ollut nähtävissä maailmantalouden öljysidonnaisuus sekä uusi öljykriisin uhka. Öljyn vaihtoehdoksi tarjotaan uusiutuvia energialähteitä. Tällöin yhteen energiantuotantotapaan liittyvillä ongelmilla ei olisi niin merkittävää roolia koko energiatuotannon kannalta. Uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyy myös riskitekijöitä. Vesivoiman tarjonta vaihtelee vuosittain voimakkaastikin ja vesipula nostaa sähkön hintaa jopa tuskastuttavan korkeaksi - kuten sähkön viimeaikainen hintakehitys on osoittanut.

Maakatsauksen kohteena on Norja, jonka talouskasvu on viime vuosina hidastunut huomattavasti. Vahvasti öljystä riippuvainen Norja on rahastoinut öljyvarat valtiojohtoiseen erityisrahastoon. Tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa käydäänkin tänä päivänä kiivasta poliittista keskustelua näiden varojen käyttöönotosta. EU-vastainen ilmapiiri on kansalaisten keskuudessa viimeisten mielipidetutkimusten mukaan kääntymässä EU:lle myönteiseksi. Osasyynä tähän ovat viimeaikaiset muutokset taloustilanteessa, kuten korkea korkotaso ja vahva kruunu sekä pelko siitä, että Norja on jäämässä yksin ilman vaikutusvaltaa yhä laajenevassa EU:ssa ja yhtenevässä Euroopassa.


Trends

Talouskatsaus Tarja Heinonen
Good management the simple key to successful IT implementations Lars Groth
Theory and practice intertwined: an interview with Lars Groth Pasi Pyöriä
Organisational culture - the foundation of knowledge workers´ performance Pasi Pyöriä
Uudet virukset entistä ovelampia ja nopeampia Tuija Hämäläinen
Business culture in the Baltics Marja Nissinen

Survey: Energy

Öljykriisi uhka maailman talouskehitykselle Anthony de Carvalho & Paavo Suni
Pohjoismaiset sähkömarkkinat hinnanmuutoksen paineissa Pekka Pirilä
Hydropower dominates the Norwegian electricity market Tor Arnt Johnsen
Renewable energy sources a significant option to mitigate climate change Satu Helynen & Eija Alakangas
Suomi Euroopan kärkeä uusiutuvien energialähteiden käytössä
Suomi luottaa ydinvoimaan Seppo Vuori

Country Report: Norway

Norway´s economy preparing for the future Steinar Juel
Employment in Norway experiencing a downturn Trond Pedersen
Pohjois-Norjan kaasukentät tehokkaaseen hyötykäyttöön Krister Jansson
Norjalaiset - viikinkien vauraat jälkeläiset Ritva Reinboth

Norjan tilastoja

Facts & Figures

Talous- ja yritystilastoja

 


Päivitetty 30.5.2004