Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten toimialojen mukaan (TOL 2008) vuosina 2013-2018, tuhatta euroa

Vuosi Toimiala Tukea saaneiden yritysten lukumäärä Maksetut suorat tuet Maksetut lainat Myönnetyt takaukset
2018 Alkutuotanto 1) 810 6 303 6 597 6 601
Koko teollisuus, siitä 3 754 160 402 111 779 276 384
- Metsäteollisuus 327 18 284 19 448 26 045
- Metalliteollisuus 1 978 89 162 66 990 185 205
- Muu teollisuus 1 449 52 955 25 342 65 134
Rakentaminen 2 408 16 684 9 328 68 511
Kauppa 3 816 41 955 20 432 123 789
Palvelualat 2) 9 676 169 837 154 429 185 743
Muut toimialat 3) 1 397 35 669 22 924 25 525
Toimiala tuntematon 6 286 31 037 20 782 44 259
Ei yritystunnusta .. 11 730 1 021 6 115
Yhteensä 28 147 473 618 347 293 736 927
2017 Alkutuotanto 1) 770 5 597 9 597 8 720
Koko teollisuus, siitä 3 770 171 125 127 329 281 232
- Metsäteollisuus 316 34 189 32 210 26 712
- Metalliteollisuus 2 010 85 604 70 684 197 584
- Muu teollisuus 1 444 51 333 24 435 56 936
Rakentaminen 2 510 17 725 13 602 72 004
Kauppa 3 886 36 850 19 158 96 140
Palvelualat 2) 9 833 158 135 156 197 185 485
Muut toimialat 3) 1 417 42 936 13 084 19 084
Toimiala tuntematon 6 226 37 487 18 405 48 244
Ei yritystunnusta .. 13 435 1 654 2 824
Yhteensä 28 412 483 290 359 027 713 734
2016 Alkutuotanto 1) 705 4 995 11 455 12 148
Koko teollisuus, siitä 3 555 164 277 127 747 263 166
- Metsäteollisuus 322 23 635 25 305 25 322
- Metalliteollisuus 1 873 93 433 61 786 179 254
- Muu teollisuus 1 360 47 209 40 656 58 589
Rakentaminen 2 320 14 583 13 187 71 701
Kauppa 3 679 32 273 27 992 105 614
Palvelualat 2) 8 695 140 810 165 895 198 705
Muut toimialat 3) 1 231 48 417 18 327 16 196
Toimiala tuntematon 5 563 40 805 21 458 59 473
Ei yritystunnusta .. 12 523 2 710 3 079
Yhteensä 25 748 458 684 388 772 730 082
2015 Alkutuotanto 1) 1 023 7 072 6 362 5 690
Koko teollisuus, siitä 4 098 189 610 173 214 317 713
- Metsäteollisuus 368 28 326 26 826 24 909
- Metalliteollisuus 2 152 109 908 102 409 234 369
- Muu teollisuus 1 578 51 375 43 980 58 435
Rakentaminen 2 732 18 587 12 321 51 643
Kauppa 4 582 40 622 38 352 90 654
Palvelualat 2) 10 327 168 375 207 233 187 095
Muut toimialat 3) 1 615 35 876 15 494 10 796
Toimiala tuntematon 6 076 60 577 33 060 45 985
Ei yritystunnusta .. 14 397 1 607 11 273
Yhteensä 30 453 535 117 487 643 720 849
2014 Alkutuotanto 1) 1 677 13 585 9 071 7 536
Koko teollisuus, siitä 4 593 189 289 134 529 293 017
- Metsäteollisuus 456 28 242 30 263 27 702
- Metalliteollisuus 2 386 107 725 67 665 201 836
- Muu teollisuus 1 751 53 322 36 600 63 479
Rakentaminen 3 626 25 175 15 717 55 446
Kauppa 5 848 50 511 33 641 111 714
Palvelualat 2) 12 274 166 132 126 121 151 108
Muut toimialat 3) 1 971 49 821 13 882 10 337
Toimiala tuntematon 6 947 55 960 28 555 38 414
Ei yritystunnusta .. 17 330 2 045 3 197
Yhteensä 36 936 567 803 363 563 670 769
2013 Alkutuotanto 1) 1 703 12 863 6 570 6 964
Koko teollisuus, siitä 4 696 173 889 123 362 237 697
- Metsäteollisuus 483 23 337 26 760 22 929
- Metalliteollisuus 2 435 99 702 63 659 170 930
- Muu teollisuus 1 778 50 850 32 942 43 838
Rakentaminen 3 438 23 649 17 218 31 370
Kauppa 5 316 40 907 28 286 83 069
Palvelualat 2) 11 560 167 598 118 859 109 081
Muut toimialat 3) 1 917 31 979 17 686 16 645
Toimiala tuntematon 6 325 59 090 40 543 41 471
Ei yritystunnusta .. 13 137 3 010 853
Yhteensä 34 955 523 112 355 534 527 150
1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01-03)
2) Palvelualat (TOL 2008, 49-82, 90-96)
3) Muut toimialat (TOL 2008, 05-09, 35-39, 84-88, 97-99)

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2018, Liitetaulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten toimialojen mukaan (TOL 2008) vuosina 2013-2018, tuhatta euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2018/yrtt_2018_2019-11-28_tau_001_fi.html