Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2017

Rakenne- ja tilinpäätöstilasto sisältää lähes 279 000 yrityksen (oikeudellisen yksikön) tilinpäätöstietoja vuodelta 2017. Yrityksiä oli noin 3 300 enemmän kuin edellisvuonna. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B-E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl. K). Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 408,7 miljardia euroa. Liikevaihtoa kertyi 23,6 miljardia eli 6,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto milj. euroa
Koko teollisuus (B-E) 23 600 320 500 150 165
Rakentaminen (F) 41 100 166 200 36 234
Kauppa (G) 41 900 234 600 117 620
Palvelut (H-S, pl. K) 172 300 641 200 104 662
Yhteensä 278 900 1 362 500 408 681

Teollisuuden tuottavuus

Reaalituottavuutta mitataan jalostusarvon ja henkilöstökulujen suhteella. Teollisuusyritysten (TOL C) reaalituottavuus on viime vuosina kohentunut ja oli 1,7 vuonna 2017.

Seuraavassa tarkastellaan miten reaalituottavuus on vaihdellut teollisuuden päätoimialojen välillä vuosien mittaan. Voidaan sanoa, että teollisuuden tuottavuuskäyrän muoto määräytyy pääasiassa metalliteollisuuden perusteella. Tämä paljolti siksi, että metalliteollisuuden osuus teollisuuden yhteenlasketusta jalostusarvosta on yli puolet. Kemian teollisuuden vaihtelu on huomattavasti vaimeampaa ja reaalituottavuus korkeammalla tasolla kuin muilla päätoimialoilla. Metsäteollisuuden, joka on muutenkin syklinen toimiala, tuottavuuskehitys näkyy selvästi muista poikkeavana. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa reaalituottavuus on pysynyt lähes samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan.

Kuvio 1. Teollisuuden reaalituottavuus toimialoittain 2006 - 2017

Kuvio 1. Teollisuuden reaalituottavuus toimialoittain 2006 - 2017

Kannattavuus

Käyttökatteella mitaten toimialojen kannattavuus vaihtelee paljon. Hyvä taloudellinen kehitys näkyy kannattavuuden kohenemisena kaikilla päätoimialoilla edellisvuodesta. Rakentamisen, kaupan ja palvelujen toimialoilla muutokset olivat maltillisia, käyttökateprosentin kasvun vaihdellessa 0,2 ja 0,3 prosenttiyksikön välillä. Palvelualojen käyttökateprosentti on ollut merkittävästi isompi kuin muilla päätoimialoilla ja se oli yli 14 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2017. Koko teollisuudessa käyttökateprosentti koheni 0,9 prosenttiyksiköllä.

Kaikkien teollisuusyritysten (TOL B-E) yhteenlasketut tuotot kasvoivat 11,3 miljardilla eurolla edellisvuodesta. Liiketoimintakuluihin meni 8,8 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin käyttökatetta kertyi 2,5 miljardia enemmän kuin edellisvuonna, ja käyttökate nousi 10,7 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Yksittäisten isojen yritysten yritysjärjestelyt ja liiketoimien uudelleenjärjestelyt näkyvät toimialojen liikevaihdon muutoksissa. Yritykset ovat kuitenkin pystyneet karsimaan kulujaan tehokkaasti, joten liiketoiminnan sopeutustoimet ovat kompensoineet supistuvia tuottoja.

Kuvio 2. Päätoimialojen käyttökateprosentti 2016 - 2017

Kuvio 2. Päätoimialojen käyttökateprosentti 2016 - 2017

Teollisuuden (TOL C) kannattavuuden koheneminen jatkui ja saavutti lähes 2006 vuoden tason. Tälle toimialalle kertyi käyttökatetta 12,6 miljardia eli 2,4 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Elektroniikkateollisuudessa lähes 3 miljardin euron rahoitustuottojen ansiosta koko toimialan rahoitustulos kasvoi 16,4 miljardiin euroon. Rahoitustulos oli 12 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Sekä nettotulos että kokonaistulos kohenivat edellisvuodesta. Nettotulos oli 8,8 ja kokonaistulos 9,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2017.

Kuvio 3. Teollisuuden kannattavuus 2006 - 2017

Kuvio 3. Teollisuuden kannattavuus 2006 - 2017

Rahoitus ja investoinnit

Yritykset kerryttivät rahoitustulosta yhteensä 41,9 miljardia, kun se edellisvuonna oli 32,3 miljardia euroa. Yritykset investoivat aineettomaan 5,1 ja aineelliseen käyttöomaisuuteen 16,3 miljardia eli yhteensä 21,4 miljardia euroa vuonna 2017. Vuotta aiemmin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vajaat 17,3 miljardia eli tuotantopääoman ylläpitoon ja laajentamiseen käytettiin 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 14,9 miljardia. Vuonna 2017 investointeja kasvattivat poikkeuksellisen suuret aineettomat investoinnit, joita tehtiin 5,1 miljardilla, kun ne vuonna 2016 olivat 2,6 miljardia euroa. Puolet 2,5 miljardin euron aineettomien investointien kasvusta tuli elektroniikkateollisuudesta.

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2015 – 2017

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2015 – 2017

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2017, Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-12-18_kat_001_fi.html